ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പറാവാം
ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിന്റെ വാട്സാപ്പ് കോഴ്സിലൂടെ

നിങ്ങളുടെ ഒഴിവു സമയങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേർസണൽ ട്രെയ്നറുടെ സഹായത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലിക്കൂ

Play Video

എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ്?

01

Personal mentor

പേർസണൽ ട്രെയ്നറുടെ സഹായത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് 2x വേഗത്തിൽ പഠിക്കാം.

02

Speaking oriented training

സ്പീകിംഗ് സ്‌കിൽസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സിലബസ്.

03

03

Expert trainers

10,000+ hours ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സെർട്ടിഫൈഡ് ട്രൈനേഴ്‌സ്.

04

04

Convenience

അനായാസം എവിടെ ഇരുന്നും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം.

05

No.1 English training agency in India

15000+ 5 സ്റ്റാർ റിവ്യൂസ്, ലോകമെമ്പാടും ആയിരകണക്കിന് സ്റ്റുഡന്റസ്

06

Lifetime accessibility

കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഉപകാരപ്പെടും.

Check out our
free study material now!

ഫ്രീ ലെവൽ ടെസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കു.

3 ലെവലുകളായാണ് കോഴ്സുകൾ
ബേസിക് , ഇന്റെർമീഡിയറ്റ്, അഡ്വാൻസ്ഡ്

Basic Level

ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ബേസിക് ലെവൽ കോഴ്സ്. അടിസ്ഥാനപരമായ വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും പഠിച്ച് മെല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസുകൾ നിർമ്മിക്കാനും അവ ഉപയോഗിച്ച് ആശയ വിനിമയം നടത്താനും ബേസിക് ലെവൽ കോഴ്സ് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു

8,00,000+

Students

പ്രഗൽഭരായ പരിശീലകർ, മിതമായ ഫീസ്.
വാട്സ്ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു hi അയക്കു.

1.2+ Million

Social Media
Followers

200+

Trainers

15K+

Facebook & Google
Reviews

ആർക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിൽ പഠിക്കാം?

വർക്ക് ചെയുന്നവരായാലും, ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവരായാലും, ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കോഴ്സ് കണ്ടെത്താം.

Who are our students?

online english speaking course

What our students say.

Online IELTS class kerala
/5
English grammar class online
whatsapp english course
 
spoken english classes online whatsapp

ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ.

Only 75 seats left
Learn English online
Play Video
Play Video
Learn English online from English house the best spoken English institute in Kerala
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Download Free Study Material Now!